Farklı Çocuk Eğitim Seti

Mıknatıslı pano

Farklı Çocuk Okul Öncesi Eğitim Seti, toplam 5 uygulama kitabı ile 5 matematik fasikülünden oluşmaktadır. Kitaplar, her iki ay için birer kitap kullanılacak şekilde hazırlanmıştır. Matematik çalışmaları, çocuklara matematiği sevdirmek, uygulanırlığını ve kavranmasını kolaylaştırmak amacıyla fasiküller hâlinde hazırlanmıştır.

Setimizin kahramanları olan Pınar ile Çınarannebababüyük anne ve dedesiyle birlikte yaşamaktadırlar. Aynı zamanda Pınar’ın çok sevimli tavşanıPonpon ve Çınar’ın köpeği Köpük de kahramanlarımız arasındadır. Kahramanlarımızın yakın çevremizdeki kişilerden seçilmesinin nedeni, toplumumuzdaki değerleri de dikkate almış olmamızdır.

5+ yaş okul öncesi eğitim setimizin kahramanları

Setin çalışma ve diğer sayfalarında sunulan bu çeşitlilik, çocukların sıkılmadan, eğlenerek öğrenmelerini sağlamaktadır. Bir eğitimcinin, aradığı her şeyi bulabileceği, dolu dolu bir settir.

5+ yaş okul öncesi eğitim setimiz neden farklı?

Bu sette; amaç kazanımlar, kavramlar, ses ve ritim çalışmaları, dikkat çalışmaları, labirent çalışmaları, problem çözme, farklı düşünme (SCAMPER), bir spor dalını tanıma, Bu yerleri biliyor musunuz? Sosyo kültürel eğitim ve deney sayfalarına özel önem verilmiştir. Seti oluşturan her kitap; birlikte tamamlayalım, hayal gücü, davranış geliştirme, grafik oluşturma, değerlerimiz, ayrıca proje yaklaşımlı eğitime uygun çalışma sayfaları kullanılarak hazırlanmıştır.

Ses ve Ritim Çalışmaları: Bu çalışma sayfalarında çocukların ritim duygularını geliştirmek amaçlanmıştır.
Sesi hissetme ve fonolojik farkındalık çalışmalarında amaç, kesinlikle harf sembollerini tanıtmak değil, farkındalık yaratmaktır.

Ses ve ritim çalışmaları, Sesi hissetme ve fonolojik farkındalık

Dikkat ve Labirent Çalışmaları: Çocukların el-göz koordinasyonunu sağlamak ve dikkatlerini yoğunlaştırmak amacıyla labirent ve dikkat çalışmalarına yer verilmiştir.

Dikkat ve Labirent Çalışmaları

Problem Çözme: Bu sette, çocuklarımızın problem çözme becerilerini geliştirmek amacıyla hazırlanan etkinliklere yer verilmiştir. Etkinlik örnekleri, çocukların yaşantılarında karşılaştıkları problemlerle ilişkilendirilmiştir.

Problem Çözme

Grafik Oluşturma: Hazırladığımız sayfalarla çocukların bilişsel gelişimini desteklerken, onları ilkokula da hazırlayacak grafik çalışmalarına yer verilmiştir.

Grafik Oluşturma

Bir Spor Dalı Çalışma Sayfaları: Alışkanlıkların büyük bir bölümü erken çocukluk döneminde oluşmaktadır.
Bu sayfalar, çocukların spora karşı ilgi duymasını sağlamak ve onları spor dalları hakkında bilinçlendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Her kitapta bir spor dalına yer verilmiştir.

Bu Yerleri Biliyor musunuz?

Yaşadıkları şehrin dışındaki yerleri de tanıyabilmesi, bu yerlerle ilgili araştırma yapması, sorular sorması ve ilgi uyandırması amacıyla  her kitapta, ayrı bir yer, özellikleriyle tanıtılmıştır.

Bu Yerleri Biliyor musunuz?

Hayal Gücü Çalışma Sayfaları: Çocukların hayal gücü oldukça gelişmiştir. Ancak, bu yetenek desteklenirse gelişir ve yeşerir. Çalışma sayfalarımız, bu düşüncelerden yola çıkılarak hazırlanmıştır.

Birlikte Çizelim ve Boyayalım: Birlikte çizelim sayfaları ile resim çizimleri, aşama aşama verildiği için, resim çizmekten zevk almaları sağlanmaya çalışılmıştır.

Hayal Gücü Çalışma Sayfaları ve Birlikte Çizelim ve Boyayalım

Kavram Çalışmaları: Erken çocuklukta verilmesi gereken tüm kavramlar, çalışma sayfalarında sunulmuştur. Bazı kavramlar, diğer çalışma sayfalarının içine yedirilerek tekrar edilmiş ve bol alıştırma yapılması sağlanmıştır.

Deneyler: Erken çocukluk dönemindeki çocuklarda; merak, araştırma ve soru sorma duygularının gelişmesi için deneyler önemli bir yer tutmaktadır. Bu düşünceden hareketle, her kitabımızda bir deney ve o deneye ait uygulama sayfalarına yer verilmiştir.

Kavram Çalışmaları ve Deneyler

Farklı Düşünme (SCAMPER): Scamper, yaratıcı düşüncenin geliştirilmesinde kullanılan uygulanması kolay, eğlenceli bir beyin fırtınası yöntemidir.

SCAMPER, İngilizce yedi kelimenin baş harfinden oluşan bir akrostişdir. Yani, hatırlanması istenen kelimelerin ilk harflerinin birleşmesinden oluşan yeni bir kelimedir.

Farklı Düşünme Scamper

Scamper yöntemi için çocuğa Scamper’in açılımına uygun sorular sorulur. “Scamper soruları”, çocukların yaratıcı düşüncelerini harekete geçirecektir. Bu setteki her kitapta, Scamper çalışmalarını destekleyen sayfalar hazırlanmıştır.

Scamper Yöntemi

Değerler Eğitimi: Erken çocukluk döneminde, değerlerin kazandırılması çok önemlidir. Değerler eğitimi, okul öncesi eğitimin önemli hedefleri arasında yer almaktadır.
Ele alınan değerleri kazandırmak ve farkındalık oluşturabilmek için kitaplarımızda çocukların anlayabileceği görsel okuma, dikkat, problem çözme, farklı düşünme ve labirent sayfalarına yer verilmiştir.

Değerler Eğitimi

Sosyo Kültürel Eğitim: Çocukların bu döneminde millî bilinç kazanma ve kültürüne değer verme süreci içinde olduklarından hareketle hazırlanmıştır.

Erken çocukluk döneminde tanıyacakları Türk büyükleri; çocuklara bu bilinci kazandırmada model oluşturacak bir eğitimdir.  Bu setteki her kitapta bir Türk büyüğüne yer verilmiştir.

Sosyo Kültürel Eğitim

Proje Yaklaşımlı Eğitim: Proje, bir konunun derinlemesine incelenmesidir. Proje çalışmaları için çocukların ilgileri, soruları ve fikirleri dikkatli bir şekilde gözlemlenir. Daha sonra bu fikirler ışığında proje konuları geliştirilerek değerlendirilir.

Projeler, çocukların öğrenme için olumlu tutum geliştirebilmelerine yardımcı olmada etkili bir araçtır.

Proje Yaklaşımlı Eğitim

Proje Yaklaşımlı Eğitim: Çocuklar, proje çalışmalarıyla hayal gücünü kullanma ve geliştirme imkânı bulur. Çevresini araştırma doğal güdüsünü destekler, okuma-yazma becerisinin gelişmesi için uygun ortamlar sağlar. Çocuklar, konuya farklı açılardan bakarlar, grupla çalışma becerileri ve sosyal becerileri gelişir.

Proje Yaklaşımlı Eğitim

Okul Öncesi Matematik Fasikülleri

Okul Öncesi Matematik Fasikülleri

Matematik Fasiküllerimiz: Matematik fasikülleri, çocukların ilkokula hazır bulunuşluklarını en üst seviyeye taşıyacak şekilde hazırlanmıştır. Fasikül şeklinde hazırlanma nedeni, aşamaların fasiküllere ayrılıp, çocuklarımızın matematiği parça parça ve daha kolay kavramalarını sağlamaktır.

Okul Öncesi Matematik Fasikülleri

Matematik çalışmaları içinde; düşünme, dikkat, farkları bulma, sayma, sınıflandırma, ölçme, ayırt etme, bire bir eşleme, ritmik sayma, eşleştirme, gruplama, rakamları tanıma, nesnelerle toplama ve çıkarma yapma… gibi sayfaları bulunmaktadır.

Matematik çalışmaları içinde

Mıknatıslı Pano

Sayı kavramları

Sayı Kavramı: 1-10 arası rakamlar ve 1-10 arasi rakam ile nesne arasında ilişki kurabilmek için görsel kartlar hazırlanmıştır.

Tangram

Tangram: 7 parçadan oluşan tangram.
Şekil Kavramı

Şekil Kavramı: Üç ana renkte çizilmiş daire, kare, üçgen ve dikdörtgenler ile eşleştirme yapmak için görseller hazırlanmıştır.

Hikaye FigürleriHikaye Figürleri: Uygulama setinde bulunan kahramanlar ve destekleyici (ağaç, çiçek, araba vb.) görsellerle çocukların kendi hikayelerini oluşturmaları için görseller hazırlanmıştır.
Çizgi Çalışmaları

Çizgi Çalışmalarım: Kahramanımız Farklı Kalem, sevimli bir kalemdir. Çocukların hayal gücünü de destekleyerek çizgi çalışmaları sırasında çocuklara önerilerde bulunur. İlginç bilgiler vererek onları araştırmaya ve düşünmeye sevk eder. Çizgi çalışmalarını zevkli hale getirir. Çizgi çalışmaları; dikkat, parça-bütün, sayı, şekil ve renk kavramları ile desteklenmiştir.

Çizgi Çalışmaları

Farklı Etkinlik Dosyaları

 • Gelişim alanları bir bütündür. Okul öncesi eğitimde, çocukların; bilişsel, sosyal ve duygusal gelişimini desteklerken, psikomotor becerilerini de desteklemek gerekir.
 • Etkinlik dosyamızda kesme, kesme-yapıştırma, yırtma-yapıştırma, katlama, yuvarlama ve artık materyallerle çalışmalara yer verilmiştir.
 • Etkinliklere göre kâğıt kalınlıkları değişmektedir.
 • Etkinlikler, kolaydan zora doğru bir sıra takip etmektedir.
 • Etkinliklerin bitmiş hâlleri resimlenip, açıklama sayfasına konulmuştur.
 • Etkinliklerin bitmiş hâlleri, çocuklara örnek değil, öğretmene rehber amaçlı hazırlanmıştır.
 • Özellikle proje çalışmalarını destekleyecek önerilerde bulunulmuştur.

SINIF İÇİN VERİLEN PROMOSYONLAR

MIKNATISLI PANO

AFİŞLER

 • Atatürk köşesi
 • Mevsimler köşesi
 • Sayılar
 • Renkler
 • Boy grafiği

ÖĞRETMEN İÇİN PROMOSYONLAR

SINIF DEFTERİ

YILLIK PLANLAR

GÜNLÜK PLANLAR

ÖĞRENCİ İÇİN VERİLEN PROMOSYONLAR

BAŞARI BELGESİ

KAZANIM DEĞERLENDİRME FORMU

GELİŞİM RAPORU DOSYASI

promosyonlar

İstek Formu

İstek Formu aracılığı ile ürünlerimiz hakkında detaylı bilgi ve fiyat alabilirsiniz.


 Tatil Sepeti Farklı Çocuk Eğitim Seti Hoppalak İle Zıppalak Eğitim Seti Bıcır Bıcır Eğitim Seti Aile Katılımı Kitabı Etkinlik Dosyaları Çizgi Çalışmaları Hikâyelerimiz Diğer Ürünler

(*)’lı alanların dolduruması zorunludur. Sorularınız en kısa sürede cevaplanacaktır.